Parafia

Parafii pod wezwaniem Świętego Ojca Pio została powołana do życia 9 sierpnia 2001.  Misję budowy parafii Ksiądz Arcybiskup Władysław Ziółek powierzył księdzu Pawłowi Stołowskiemu.

Fundacja

Fundacja Centrum Św. Ojca Pio ma za zadanie rozpowszechnienie wiedzy o życiu i działalności patrona naszej parafii oraz budowę kościoła i centrum duchowości Ojca Pio.

Tour de kalonka

“Tour de Kalonka” to odbywający się co roku rajd na pożegnanie lata. To po prostu okazja do świetnej zabawy w ostatnich promieniach letniego słońca.